Oferta

Oferta Niepublicznego Przedszkola  „Akademia Przedszkolaka w Kolbudach” na rok 2018/2019

Szanowni Rodzice, w naszym przedszkolu główny nacisk kładziemy na realizację podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej a szczególnie na język angielski, zajęcia plastyczne, rytmiczne oraz logopedyczne.

 1. Czesne – 350 zł/miesiąc, które obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 6.30-17.30.
 2. Wyżywienie – 3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) – 11 zł/dzień.
 3. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszenia i opłacenia wpisowego 200 zł. Przy rezygnacji z usług przedszkola, w ciągu roku przedszkolnego, kwota ta nie podlega zwrotowi. Kwota ta zostanie odliczona od ostatniej opłaty za czesne w ostatnim roku uczęszczania dziecka do przedszkola. Karta Zapisu Dziecka do Przedszkola jest dostępna u Dyrektora przedszkola.
 4. Dzieci już uczęszczające do przedszkola w danym roku są przyjmowane w kolejnym roku w oparciu
  o nową umowę ale bez konieczności dokonywania opłaty wpisowej.
 5. Dzieci będą przydzielone do 2 grup:
  – 1 grupa „Sówki” to dzieci w wieku od 2,5-do 4 lat
  – 2 grupa to „Sowy” dzieci w wieku od 4 – 5 lat
 6. Grupa Sówki i Sowy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będzie realizowała za pomocą podręczników i ćwiczeń wybieranych co roku przez radę pedagogiczną i dyrektora placówki oraz zgodnych z obowiązującą w danym roku podstawą programową MEN.
To pakiet zajęć i aktywności realizowanych z dziećmi w godzinach od 6.30-17.30, za które Rodzice nie będą ponosili dodatkowych kosztów:
 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • angielski,
 • warsztaty matematyczne,
 • warsztaty muzyczne,
 • warsztaty plastyczne,
 • warsztaty teatralne,
 • grupowe zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rytmiczne i gimnastyczne,
 • zajęcia kulinarne i nauka savoir-vivre,
 • zabawy chustą Klanza,
 • praca z dzieckiem wybranymi technikami M Monttesori i innymi,
 • dwie wycieczki wyjazdowe w ciągu roku,
 • warsztaty z psychologiem,
 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów, znanymi ludźmi, przedstawicielami władz,
 • przedstawienie teatralne w przedszkolu,
 • wizyty w ciekawych miejscach naszej gminy,
 • festyny rodzinne i bal przebierańców,
 • udział dzieci w konkursach,
 • codzienny spacer,
 • leżakowanie dla najmłodszej grupy dzieci,
 • udział dzieci z przedszkola w różnych akcjach o charakterze ogólnokrajowym, np.”Cała Polska czyta dzieciom” i VI edycja Akademii Aquafresh, „Bezpieczne dziecko".
 • zimowe atrakcje – własna górka do jazdy na sankach.
To pakiet zajęć i aktywności związanych z ponoszeniem przez Rodziców dodatkowych kosztów:
 • zajęcia z logopedą,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • angielski,
 • zajęcia z WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju) ,
 • terapia psychologiczna dzieci i rodzin,
 • warsztaty problemowe z psychologiem dla rodziców w ramach ”Akademii Rodzica”,
 • dodatkowe wycieczki w miejsca atrakcyjne edukacyjnie lub kulturowo,
 • zajęcia Legomania,
 • warsztaty chemiczne i eksperymentalne,
 • zajęcia przyrodniczo-badawcze,
 • imprezy integracyjne dla rodzin, w tym wyjazdowe z rodzicami.
Koszty poszczególnych zajęć oraz ich terminy dostępne u Dyrektora przedszkola.

Drodzy Rodzice, naszym celem jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem
i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej. Propagujemy pogodne, radosne, pełne zabaw i radości dzieciństwo połączone z beztroską nauką, która staje się przyjemnością.

Stawiamy sobie za cel pomoc dziecku w nawiązaniu przez nie wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Stąd prowadzone przez nas liczne gry i zabawy mobilizujące dzieci do intensywnej, ale jakże przyjemnej pracy.

Jesteśmy placówką, w której pracuje zespół wykwalifikowanych pedagogów, psychologów i logopedów, toteż dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez rozwój ich zdolności i zainteresowań oraz naukę samodzielności. Gwarantujemy właściwy program wychowania oraz bezpieczne i przyjazne warunki opieki.

Nasza placówka proponuje coroczne imprezy, które zapisane są w kalendarzu przedszkolnym, m.in. pasowanie na przedszkolaka, spotkania rodzinne i festyny. Naszym celem jest stworzenie więzi między pracownikami przedszkola, dziećmi i ich rodzinami. Priorytetem jest dla nas współpraca z rodziną
w duchu akceptacji dla tego co nas różni lub dzieli.

Ważną rolę w naszym przedszkolu jest wychowanie przez sztukę poprzez np. spotkania z twórcami i artystami. Wprowadzamy dzieci w świat wyobraźni, piękna i delikatności. Aby to zrealizować zapraszamy artystów do nas.

Cieszymy się bardzo, że rodzice doceniają naszą pracę z ich dziećmi. W roku 2016/2017 w Konkursie organizowanym przez Dziennik Bałtycki „Przedszkole Roku 2017” otrzymaliśmy, dzięki głosom oddanym przez rodziców, pierwsze miejsce w Powiecie Gdańskim.

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem naszej placówki dostępnym u dyrektora przedszkola.